PRINCIPLE INVESTIGATOR

 

 

CURRENT GROUP MEMBERS

Dr. FAN Hong Jin

fanhj(Q)ntu.edu.sg

Academic background:

2019 –           Professor, Nanyang Technological University 
2014 – 2019  Associate Professor, Nanyang Technological University 
2008 – 2014  Assistant Professor, Nanyang Technological University
2006 – 2008  Research Associate, University of Cambridge
2003 – 2006  Postdoc fellow, Max-Planck-Institute of Microstructure Physics
1999 – 2003  PhD, National University of Singapore, Dept. Physics
1995 – 1999  B.Sc, Jilin University (China), Dept. Physics

 

 


YANG Jinlin
Candidate of Ph. D.

M.Sc, Tsinghua University
Aqueous batteries

WU Jiawen
Candidate of Ph. D.

B.Sc, Fudan University
Flexible energy devices

SUN Bowen
Candidate of Ph. D.

B.Sc, Southeast University
Aqueous batteries
Dr. TAN Hua
Research Fellow

Ph.D., Shandong University
Aqueous batteries


Dr. TANG Shasha
Research Fellow

Ph.D., NTU
Photo and electrocatalysis water splitting


Dr. YANG Peihua
Research Fellow

Ph.D., Huazhong University of Science and Technology
Energy conversion & printing devices


Dr. SUN Tao
Research Fellow

Ph.D., Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences
Aqueous batteries


Dr. LI Xin
Research Fellow

Ph.D., National University of Singapore
Electrocatalysis & Electrochemical carbon dioxide reduction


Visiting Scholars

Wang Yue (Harbin Institute of Technology)
HAN Mingming (Centra South University)
YAN Wenqi (Nanjing Tech University)
LIU Yumei (Sichuan University)
CHEN Suhua (Hunan University)
CHEN Da (Ningbo University)
KUANG Quan (South China University of Technology)
XUE Tong (North Minzu University)
WANG Chunli (Shenzhen University)
LIU Yipu (Jilin University)
ZHANG Tao (ISSP, CAS)
HU Ping (Wuhan University of Technology)


Former Members
PhD:  
Hu Yuzhong (University of Warwick, Postdoc)
Jia Guichong ()
Zhang Yongqi (University of Electronic Science and Technology, Professor)
Zheng Shoujun
Nguyen Huy Tiep ()
Zhu Changrong (Joule, Associate Editor)
Luo Jingshan (Nankai University, Professor)
Li Xianglin (Hunan Normal University)
Guan Cao (Northwest Polytechnic University, Professor)
Ganesh Duragasi (RGUKT, Assistant Professor)
Liu Monan (Jilin University, Associate Professor)
Zhou Weiwei (Harbin Institute of Technology, Associate Professor)


Postdoc:

Cheng Hongfei (IMRRE, A*Star)
Zhou Yao (Beijing Institute of Technology)
Chao Donglinag (Fudan University)
He Haiyong (Ninbo Institute of Materials Technology and Engineering, CAS)
Xu Kun (Anhui University)
Wang Zhe (Research Fellow, NTU-MSE)
Wang Huanwen (China Geography University, Wuhan)
Xu Jing (Nanjing University of Science and Technology)
Shen He ()
Ku Zhiliang (Wuhan University of Science and Technology)
Xia Xinhui (Zhejiang University)
Ignacio Mínguez Bacho,
Zhang Xiang (Beijing Institute of Technology)
Cheng Chuanwei (Tongji University)
Liu Jinping (Wuhan University of Technology)
Li Hongxing (Xiangtan University)
Wang Yang (Harbin University of Technology)

And many visiting scholars/scientists. Thank you for your contribution.