Publications [Home]


2023

Shang Liu, Gao Cong, Kaiyu Feng, Wanli Gu, Fuzheng Zhang
SIGMOD 2023
   
Tu Gu, Kaiyu Feng, Gao Cong, Cheng Long, Zheng Wang, Sheng Wang
SIGMOD 2023
   
Pasquale Balsebre, Dezhong Yao, Weiming Huang, Gao Cong, Zhen Hai
SIGMOD 2023
   
Yufan Sheng, Xin Cao, Yixiang Fang, Kaiqi Zhao, Jianzhong Qi, Gao Cong, Wenjie Zhang
SIGMOD 2023
   
Jiangneng Li, Zheng Wang, Gao Cong, Cheng Long, Han Mao Kiah, Bin Cui
PVLDB 2023
   
Jiachen Shi, Gao Cong, Xiaoli Li
PVLDB 2023
   
Yi Li, Weiming Huang, Gao Cong, Hao Wang, Zheng Wang
KDD 2023
   
Qianru Zhang, Zheng Wang, Cheng Long, Chao Huang, Siu-Ming Yiu, Yiding Liu, Gao Cong, Jieming Shi
IEEE ICDE 2023
   
Shuai Liu, Xiucheng Li, Gao Cong, Yile Chen, Yue Jiang
ICLR 2023
   
Liang Zhang, Cheng Long, Gao Cong
To appear in IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
   

2022

Yue Zhao, Gao Cong, Jiachen Shi, Chunyan Miao
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 2022
   
Yue Chen, Kaiyu Feng, Gao Cong, Han Mao Kiah
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 2022
   
Junghoon Kim, Kaiyu Feng, Gao Cong, Diwen Zhu,Wenyuan Yu, Chunyan Miao
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB) 2022
   
Jingyi Yang, Peizhi Wu, Gao Cong, Tieying Zhang, Xiao He
Proc. of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD). 2022
   
Junghoon Kim, Siqiang Luo, Gao Cong, Wenyuan Yu.
Proc. of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD). 2022
   
Zizhong Meng,  Peizhi Wu, Gao Cong, Rong Zhu, Shuai Ma
EDBT 2022
   
Yuxing Han, Ziniu Wu, Peizhi Wu, Rong Zhu, Jingyi Yang, Liang Wei Tan, Kai Zeng, Gao Cong, Yanzhao Qin, Andreas Pfadler, Zhengping Qian, Jingren Zhou, Jiangneng Li, Bin Cui
PVLDB 2022
   
Yile Chen, Xiucheng Li, Gao Cong, Cheng Long, Zhifeng Bao, Shang Liu, Wanli Gu, Fuzheng Zhang
PVLDB 2022
   
Dezhong Yao, Yuhong Gu, Gao Cong, Hai Jin, Xinqiao Lv
SIGMOD 2022
   
Pasquale Balsebre, Dezhong Yao, Gao Cong, Zhen Hai
The Web Conference 2022
   
Jinyao Chin, Yile Chen, Gao Cong
WSDM 2022 (Best Paper Award Runner-up)   
   
David A. Tedjopurnomo, Xiucheng Li, Zhifeng Bao, Gao Cong, Farhana Choudhury, Kai Qin
ACM TIST 2022
   

2021

Peizhi Wu, Gao Cong
Proc. of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD) 2021
   
Yile Chen, Xiucheng Li, Gao Cong, Cheng Long, Zhifeng Bao
CIKM 2021
   
Zhida Chen Gao Cong Walid G. Aref  
SIGSPATIAL 2021 (One of Best Papers)
   
Xiucheng Li, Jin Yao Chin, Yile Chen, Gao Cong  
WWW 2021
   
Zheng Wang, Cheng Long, Gao Cong  
ICDE 2021
   
Zheng Wang, Cheng Long, Gao Cong  
KDD 2021
   
Zhida Chen, Lisi Chen, Gao Cong, Christian S. Jensen
VLDB J. 30(4)
   
Sheng Wang, Zhifeng Bao, J. Shane Culpepper, Gao Cong
ACM Comput. Surv.  
Shengnan Guo, Youfang Lin, Huayu Wan, Xiucheng Li, Gao Cong
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
   
Di Yao, Gao Cong, Chao Zhang, Xuying Meng, Rongchang Duan, Jingping Bi
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
   


2020

Junghoon Kim, Tao Guo, Kaiyu Feng, Gao Cong, Arijit Khan, and Farhana Choudhury
Proc. of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD)
   
Zhida Chen, Gao Cong, Walid G. Aref
Proc. of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD)
   
Yue Chen, Zhida Chen, Gao Cong, Ahmed R. Mahmood, Walid G. Aref
PVLDB 2020
   
Zheng Wang, Cheng Long, Gao Cong and Yiding Liu
PVLDB 2020
   
Yiding Liu, Kaiqi Zhao, Gao Cong, Zhifeng Bao
ICDE 2020
   
Xiucheng Li, Gao Cong, Yun Cheng
ICDE 2020
   
Yile Chen, Cheng Long, Gao Cong, Chenliang Li
WSDM 2020
   
Lucas Vinh Tran, Yi Tay, Shuai Zhang, Gao Cong, Xiaoli Li
WSDM 2020 (Best Paper Award Runner-up)
   
Shang Liu, Wanli Gu, Gao Cong, Fuzheng Zhang
CIKM 2020
   
Shanshan Feng; Lucas Vinh Tran; Gao Cong; Lisi Chen; Jing Li; Fan Li
SIGIR 2020
   
Ziyang Wang, Wei Wei, Cong Gao, Xiaoli Li, Xianling Mao, Minghui Qiu
SIGIR 2020
   
Kaiqi Zhao, Gao Cong, Xiucheng Li
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
   
Daniel Rugeles, Hai Zhen, Manoranjan Dash, Gao Cong
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
   

2019

Di Yao, Gao Cong, Chao Zhang, Jingping Bi
Proceedings of the 34th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2019
   
Kaiyu Feng, Gao Cong, Christian S. Jensen, Tao Guo
PVLDB 2019
   
Xiucheng Li, Gao Cong, Aixin Sun
The Web Conference 2019 proceedings (WWW)
   
Zhen Wang, Cheng Long, Gao Cong, and Ce Ju
ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining
   
Lucas Vinh Tran, Tuan-Anh Nguyen Pham,Yi Tay, Yiding Liu, Gao Cong, Xiaoli Li
ACM SIGIR 2019
   
Kaiyu Feng, Tao Guo, Gao Cong, Sourav S. Bhowmick, Shuai Ma
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)
   
Kaiqi Zhao, Gao Cong, Jin-Yao Chin, Rong Wen
VLDB Journal
   

2018

Tao Guo, Kaiyu Feng, Gao Cong, Zhifeng Bao
Proc. of the 2018 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)  
Xiangyu Ke, Arijit Khan, Gao Cong
Proc. of the 2018 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)  
Jin Yao Chin, Kaiqi Zhao, Shafiq Joty, Gao Cong
Proceedings of the CIKM 2018: 147-156   
Xiucheng Li, Kaiqi Zhao, Gao Cong, Christian S. Jensen
Proceedings of the 33rd IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2018   
Shanshan Feng, Gao Cong, Arijit Khan, Yong Liu, Chee Yeow Meng
Proceedings of the 33rd IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2018   
Yixiang Fang, Reynold Cheng, Gao Cong, Nikos Mamoulis, Yun Li
Proceedings of the 33rd IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2018   
Kaiyu Feng, Tao Guo, Gao Cong, Sourav S. Bhowmick, Shuai Ma
Proceedings of the 33rd IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2018 (short paper)  
Yiding Liu, Kaiqi Zhao, Gao Cong
Proceedings of the KDD 2018: 1850-1859   
Ali Zonoozi, Jung-jae Kim, Xiao-Li Li, Gao Cong
IJCAI 2018   
Dezhong Yao, Peilin Zhao, Tuan-Anh Nguyen Pham, Gao Cong
IJCAI 2018   
Miao Xie, Sourav S. Bhowmick, Hao Su, Gao Cong, Wook-Shin Han
PVLDB 11(12): 1966-1969 (2018)  
Jialong Han, Aixin Sun, Gao Cong, Wayne Xin Zhao, Zongcheng Ji, Minh C. Phan
IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 30(1): 59-72 (2018)   
Sheng Wang, Zhifeng Bao, J. Shane Culpepper, Timos Sellis, Gao Cong
IEEE Trans. Knowl. Data Eng. 30(4): 757-771 (2018)   

2017

Tao Guo, Xin Cao, Gao Cong, Jiaheng Lu, Xuemin Lin
Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)   
Yiding Liu, Tuan-Anh Nguyen Pham, Gao Cong, Quan Yuan
PVLDB  
Xiucheng Li, Yun Cheng, Gao Cong, Lisi Chen
Proceedings of KDD  
Daniel Rugeles, Kaiqi Zhao, Gao Cong, Manoranjan Dash, Shonali Krishnaswamy
Proceedings of SDM  
Zhida Chen, Gao Cong, Zhenjie Zhang, Tom Fu, Lisi Chen
Proceedings of ICDE   
Tuan-Anh Nguyen Pham, Xutao Li, Gao Cong
Proceedings of the 26th International World Wide Web Conference (WWW)   
Shanshan Feng, Gao Cong, Bo An, Yeow Meng Chee
Proceedings of the Thirty-First AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)   
Quan Yuan, Wei Zhang, Chao Zhang, Xinhe Geng, Gao Cong and Jiawei Han
Proceedings of the ACM International Conference on Web Search and Data Mining (WSDM)   
Zhen Hai, Gao Cong, Kuiyu Chang, Peng Chen, Chunyan Miao
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)  
Long Guo, Dongxiang Zhang, Gao Cong, Wei Wu,Kian-Lee Tan
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)  
Miao Xie, Sourav S Bhowmick, Gao Cong, Qing Wang
The VLDB Journal  

2016

KaiqiZhao, Yiding Liu, Quan Yuan, Lisi Chen, Zhida Chen, Gao Cong
PVLDB 9(13): 1545-1548 (2016)  
Kaiyu Feng, Kaiqi Zhao, Yiding Liu, Gao Cong
PVLDB 9(13): 1549-1552 (2016)  
Gao Cong, Christian S. Jensen
Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)   
Kaiqi Zhao,  Lisi Chen, Gao Cong
Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)   
Kaiyu Feng, Gao Cong,  Sourav S. Bhowmick, Wen-Chih Peng, Chunyan Miao
Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)   
Gao Cong, Kaiyu Feng, Kaiqi Zhao
Workshop on Keyword Search and Data Exploration on Structured Data   
Zongcheng Ji, Aixin Sun, Gao Cong, Jialong Han
Proceedings of International World Wide Web Conference (WWW) 
Kaiqi Zhao, Gao Cong, Aixin Sun
Proceedings of ACM CIKM (CIKM)   
Miao Li, Lisi Chen, Gao Cong, Yu Gu, Ge Yu
Proceedings of ACM CIKM (CIKM)   
Ali Zonoozi, Qirong Ho, Shonali Krishnaswamy, and Gao Cong
IEEE ICDM  
Wei Wei, Gao Cong, Chunyan Miao, Feida Zhu and Guohui Li
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 28(17) pp1764-1778  
Tuan-Anh Nguyen Pham, Xutao Li, Gao Cong, Zhenjie Zhang
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 28(12): 3140-3153  


2015

Xutao Li, Tuan-Anh Nguyen Pham, Gao Cong,  Quan Yuan, Xiaoli Li, Shonali Krishnaswamy
Proceedings of ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)   
Xutao Li, Gao Cong, Xiaoli Li, Tuan-Anh Nguyen Pham, Shonali Krishnaswamy
Proceedings of the 38th International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval (SIGIR)   
Lisi Chen, Gao Cong
Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)   
Tao Guo, Xin Cao, Gao Cong
Proceedings of ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)   
Lisi Chen, Gao Cong, Xin Cao, Kian-Lee Tan  
Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE)  
Tuan-Anh Nguyen Pham, Xutao Li, Gao Cong, Zhenjie Zhang
Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE)  
Kaiqi Zhao, Gao Cong, Quan Yuan , Kenny Zhu
Proceedings of the 30th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE)  
Jinpeng Wang, Gao Cong, Wayne Xin Zhao, Xiaoming Li
In Twenty-ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)  
Xuefeng Chen, Yifeng Zeng, Gao Cong, Shengchao Qin, Yanping Xiang, Yuanshun Dai
In Twenty-ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)  
Miao Xie, Qiusong Yang, Qing Wang, Gao Cong, Gerard de Melo
In Twenty-ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)  
Zongyang Ma, Aixin Sun, Quan Yuan, Gao Cong
In Twenty-ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)  
Shanshan Feng, Xutao Li, Yifeng Zeng, Gao Cong, Yeow Meng Chee, Quan Yuan
IJCAI   
Xin Cao, Gao Cong, Tao Guo, Christian Jensen, Beng Chin Ooi
ACM Transactions on Database Systems (TODS)   
Quan Yuan , Gao Cong, Kaiqi Zhao, Zongyang Ma, and Aixin Sun
ACM Transactions on Information Systems (TOIS), to appear

2014

Quan Yuan, Gao Cong, Chin-Yew Lin
The 20th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD)
Quan Yuan, Gao Cong, Aixin Sun
Proc. 23rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)
Zongyang Ma, Aixin Sun, Quan Yuan, Gao Cong
Proc. 23rd ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)
Kaiyu Feng, Gao Cong, Sourav S. Bhowmick, Shuai Ma
Proceedings of the ACM SIGMOD International Conference on Management of Data (SIGMOD)
Xin Cao, Gao Cong, Christian Jensen, Manlung Yiu
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Volume 7
Lisi Chen, Yan Cui, Gao Cong, Xin Cao
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Volume 7  (Demo)
Zhen Hai, Gao Cong, Kuiyu Chang, Wenting Liu, Peng Cheng
Proceedings of the 37th International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval (SIGIR)
Shanshan Feng, Xuefeng Chen, Gao Cong, Yifeng Zeng, Yeow Meng Chee and Yanping Xiang
Proceedings of the Twenty-Eighth AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI)
Siqiang Luo, Yifeng Luo, Shuigeng Zhou, Gao Cong, Jihong Guan
Proceedings of the 17th International Conference on Extending Database Technology (EDBT)
Ying Lu, Jiaheng Lu, Gao Cong, Wei Wu, Cyrus Shahabi
ACM Transactions on Database Systems (TODS), Volume 39
Bo Liu, Quan Yuan, Gao Cong, Dong Xu
Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST), Volume 65


2013

Lisi Chen, Gao Cong, Christian S. Jensen, and Dingming Wu
Proceedings of the VLDB Endowment (PVLDB), Volume 6, No 3. 217-228, Jan, 2013
Xin Cao, Lisi Chen, Gao Cong, Jihong Guan, Nhan-Tue Phan, Xiaokui Xiao
Proceedings of the 28th IEEE International Conference on Data Engineering ( ICDE)  (demo)
Bo Liu, Gao Cong, Yifeng Zeng, Dong Xu, Yeow Meng Chee
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), Volume 26

2012

Bo Liu, Gao Cong, Dong Xu,  Yifeng Zeng
IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)
Zongyang Ma, Aixin Sun, Quan Yuan, Gao Cong
In Proc. of ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)
Zhen Hai, Kuiyu Chang, Gao Cong
In Proc. of ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)
Xin Cao, Lisi Chen, Gao Cong, Xiaokui Xiao
The 38th International Conference on Very Large Data Bases (PVLDB)
Lingkun Wu, Xiaokui Xiao, Dingxiong Deng, Gao Cong, Diwen Zhu, Shuigeng Zhou
The 38th International Conference on Very Large Data Bases (PVLDB)
Xin Cao, Gao Cong, Christian S. Jensen, Jun Jie Ng, Beng Chin Ooi, Dingming Wu
The 38th International Conference on Very Large Data Bases (PVLDB)  (demo)
Siqiang Luo, Yifeng Luo, Shuigeng Zhou,Gao Cong, Jihong Guan
The 38th International Conference on Very Large Data Bases (PVLDB) (demo)
Quan Yuan, Gao Cong, Aixin Sun, Chin-Yew Lin, Nadia M. Thalmann
In Proc. of ACM SIGIR Conference (SIGIR)
Zongyang Ma, Aixin Sun, Gao Cong
In Proc. of ACM SIGIR Conference (SIGIR) Poster Track
Lei Han, Guojie Song, Gao Cong, Kunqing Xie
In Proc. of ACM SIGKDD
Quan Yuan, Gao Cong, Nadia Magnenat-Thalmann
In Proc. of WWW, Poster track, 645-646
Shaohua Li, Gao Cong, Chunyan Miao
ECML/PKDD
 

·        Functional Feature Extraction and Chemical Retrieval

24th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM)

Peng Tang, Siu Cheung Hui, and Gao Cong

 

·       A framework for efficient spatial web object retrieval
The VLDB Journal

 Dingming Wu, Gao Cong, Christian S. Jensen

·        An Evaluation of Classification Models for Question Topic Categorization [PDF]

Journal of the American Society for Information Science and Technology (JASIST) 

Bo Qu, Gao Cong, Cuiping Li, Aixin Sun, Hong Chen

 

·        Approaches to Exploring Category Information for Question Retrieval inCommunity Question-Answer Archives [PDF]

ACM Transactions on Information Systems (TOIS)

Xin Cao, Gao Cong, Bin Cui, Christian S. Jensen, Quan Yuan

 

·        3D Subspace Clustering in Value Investing
IEEE Intelligent Systems

Kelvin Sim, Vivekanand Gopalkrishnan, Clifton Phua, Gao Cong

2011

 

·        Collective Spatial Keyword Querying.  [PDF]   (Source code here )

Proceedings of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD)

Xin Cao, Gao Cong, Christian S. Jensen, Beng Chin Ooi,

 

·        Reverse Spatial and Textual k Nearest Neighbor Search [PDF]

Proceedings of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD)

Jiaheng Lu, Ying Lu, Gao Cong

 

·        Simulated Annealing based Influence Maximization in Social Networks

Proc. of AAAI

Qingye Jiang, Guojie Song, Gao Cong, Yu Wang, Wenjun Si, Kunqing Xie

 

·        Integrating Community Question and Answer Archives

Proc. of AAAI

Wei Wei, Gao Cong, Xiaoli Li, See-Kiong Ng, Guohui Li

 

·        Efficient Continuously Moving Top-K Spatial Keyword Query Processing

Proceedings of the 27th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE), 2011.

Dingming Wu, Man Lung Yiu, Christian S. Jensen, Gao Cong,

 

·        On the Complexity of View Update Analysis and its Application to Annotation Propagation 

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE),

Gao Cong, Wenfei Fan, Floris Geerts, Jianzhong Li, and Jizhou Luo

 

·        Partial Evaluation for Distributed XPath Query Processing and Beyond

ACM Transactions on Database Systems (TODS). 

Gao Cong, Wenfei Fan, Anastasios Kementsietsidis, Jianzhong Li, and Xianmin Liu

 

·        Joint Top-K Spatial Keyword Query Processing,

IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE)

D. Wu, M. L. Yiu, G. Cong, C. S. Jensen

  

·        A Survey on Enhanced Subspace Clustering
Kelvin Sim, Vivekanand Gopalkrishnan, Arthur Zimek, Gao Cong
Data Mining and Knowledge Discovery

 

·        Centroid-based Actionable 3D Subspace Clustering
Kelvin Sim, Ghim-Eng Yap, David R. Hardoon, Vivekanand Gopalkrishnan, Gao Cong, Suryani Lukman
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering

 

2010

·        Retrieving Top-k Prestige-Based Relevant Spatial Web Objects

Proceedings of 36th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), PVLDB, 2010

Xin Cao, Gao Cong, Christian S. Jensen

·        Mining Significant Semantic Locations From GPS Data,

Proceedings of 36th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), PVLDB journal track, 2010

Xin Cao, Gao Cong, Christian S. Jensen

·        Exploring Domain-specific Term Weight in Archived Question Search.

Proceedings of the 19th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), (short paper in IR track)

Zhao-Yan Ming, Tat-Seng Chua, Gao Cong:

·        Community-based Greedy Algorithm for Mining Top-K Influential Nodes in Mobile Social Networks  [PDF]

Proceedings of KDD, 2010

Yu Wang, Gao Cong, Guojie Song, Kunqing Xie.  

·        A Generalized Framework of Exploring Category Information for Question Retrieval in Community Question Answer Archives. (supplementary materials on dataset)

The 19th International World Wide Web Conference (WWW) 2010

Xin Cao, Gao Cong, Bin Cui, Christian S. Jensen

·        Evolutionary Taxonomy Construction from Dynamic Tag Space

The 11th International Conference on Web Information System Engineering (WISE 2010, best paper runner-up award)

Bin Cui, Junjie Yao, Gao Cong, and Yuxin Huang

·        Using Transactional Data from ERP Systems for Expert Finding [PDF]

 21st International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA), 2010

Lars K. Schunk, Gao Cong.

 

·        Content-enriched Classifier for Web Video Classification

Proceedings of the 33rd Annual ACM SIGIR Conference, 2010

Bin Cui, Ce Zhang, Gao Cong

·        ISIS: A New Approach for Efficient Similarity Search in Sparse Databases

The 15th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA) 2010

Bin Cui, J. Zhao and Gao Cong

 
2009

 

·        Efficient Algorithms for Computing Link-based Similarity in Real World Networks.

Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM). 2009 (Short Paper)

Yuanzhe Cai, Gao Cong, Xu Jia, Hongyan Liu, Jun He, Jiaheng Lu, Xiaoyong Du.

·        The Use of Categorization Information in Language Models for Question Retrieval. (supplementary materials on dataset)

Proceedings of the 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM) 2009

Xin Cao, Gao Cong, Bin Cui, Christian S. Jensen, Ce Zhang

·        Efficient Retrieval of the Top-k Most Relevant Spatial Web Objects

Proceedings of 35th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB).2009

Gao Cong, Christian S. Jensen, Dingming Wu

·       Routing Questions to Right Users in Online Communities

Proceedings of the ICDE 2009

Yanhong ZhouGao CongBin CuiChristian S. Jensen,  Junjie Yao

·        A Revisit of Query Expansion with Different Semantic Levels

Proceedings of the DASFAA 2009

Ce Zhang, Cui Bin, Gao Cong, YuJing Wang:


2008

·        Finding Question-Answer Pairs from Online Forums

Proceedings of the 31st Annual International ACM SIGIR Conference, 2008

Gao Cong, Long Wang, Chin-Yew Lin, Y.I. Song, Y. Sun:

·        Using Conditional Random Fields to Extract Contexts and Answers of Questions from Online Forums.  (supplementary materials on data)

The 46th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. ACL 2008

Shilin Ding, Gao Cong, Chin-Yew Lin and Xiaoyan Zhu 

·        Semantic Similarity Based on Compact Concept Ontology.  

Proceedings of the WWW 2008 (Poster)

Ce Zhang, YuJing Wang, Bin Cui, Gao Cong

·        Updating Recursive XML Views of Relations.

Journal of Computer Science and Technology 2008

Byron Choi, Gao Cong, Wenfei Fan, Stratis D. Viglas

 

2007

·        Improving Data Quality: Consistency and Accuracy.

Proceedings of the VLDB 2007

Gao Cong, Wenfei Fan, Floris Geerts, Xibei Jia, Shuai Ma

·        Query and Update Through XML Views.

Proceedings of the DNIS 2007 (Invited paper)

Gao Cong

·        Query XML with Update Syntax.

Proceedings of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD) 2007

Wenfei Fan, Gao Cong, Philip Bohannon

·        Distributed Query Evaluation with Performance Guarantees.

Proceedings of ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD) 2007

Gao Cong, Wenfei Fan, Anastasios Kementsietsidis.

·        Detecting Erroneous Sentences using labeled sequential Patterns and Tree Patterns.

Proceedings of the AAAI 2007.

Guihua Sun, Gao Cong, Xiaohua Liu, Chin-Yew Lin, Ming Zhou.

·        Detecting Erroneous Sentences using Automatically Mined Sequential Patterns.

Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. ACL 2007.

Guihua Sun, Xiaohua Liu, Gao Cong, Ming Zhou, Zhongyang Xiong, Chin-Yew Lin, John Lee.

·       Updating recursive XML views of relations.

Proceedings of the 23rd International Conference on Database Engineering (ICDE), 2007.

Byron Choi, Gao Cong, Wenfei Fan, Stratis D. Viglas

 

2006

·        Annotation Propagation Revisited for Key Preserving Views.

Proceedings of the 15th ACM Conference on Information and Knowledge Management (CIKM), 2006.

Gao Cong, Wenfei Fan, Floris Geerts .

·       Using Partial Evaluation in Distributed Query Evaluation.

Proceedings of the 32nd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB), 2006

Peter Buneman, Gao Cong, Wenfei Fan, Anastasios Kementsietsidis.

·        Composite Acoustic Features for Efficient Music Similarity Query.

Proceedings of 14th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM), 2006.

Bin Cui, Jialie Shen, Gao Cong, Heng Tao Shen, Cui Yu.

·        An Estimation System for XPath Expressions.

Proceedings of the 22th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE)2006

Hanyu Li,  Mong-Li LeeWynne Hsu, and Gao Cong

·        Summarizing frequent patterns using profiles.

Proceedings of the 9th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA) 2006

Gao Cong, Bin Cui, Yingxin Li, Zonghong Zhang.

 

2005

·        Mining Top-k Covering Rule Groups for Gene Expression Data.

Proceedings of the ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD) 2005

Gao Cong, Kian-Lee Tan, Anthony K. H. Tung, Xin Xu.

·        On effective E-mail Classification via Neural Networks.

Proceedings of the 16th International Conference on Database and Expert Systems Applications (DEXA) 2005

Bin Cui, Anirban Mondal, Jialie Shen, Gao Cong, Kian-Lee Tan

 

2004

·        Mining Frequent Closed Patterns in Microarray Data.

Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, (ICDM). 2004

Gao Cong, Kian-Lee Tan, Anthony K. H. Tung, Feng Pan:

·        Large Incremental Maintenance of Quotient Cube for Sum and Median.

Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) 2004

Cuiping Li, Gao Cong, Anthony K. H. Tung Shan Wang.

·        Semantic Mining and Analysis of Gene Expression Data (Demo).

Proceedings of the 30th International Conference on Very Large Data Bases (VLDB) 2004

Xin Xu, Gao Cong, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, Anthony K. H. Tung:

·        FARMER: Fining Interesting Association Rule Groups by Row Enumeration in Biological Datasets.

Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD) 2004

Gao Cong, Anthony K. H. Tung, Xin Xu, Feng Pan, Jiong Yang.

·        COBBLER: Combining Column and Row Enumeration for Closed Pattern Discovery.

Proceedings of the 16th International Conference on Scientific and Statistical Database Management (SSDBM) 2004

Feng Pan, Anthony K. H. Tung, Gao Cong, Xin Xu.

·        Go Green: Recycle and Reuse Frequent Patterns.

Proceedings of the 20th IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE) 2004

Gao Cong, Beng Chin Ooi, Kian-Lee Tan, Anthony K. H. Tung.

·        Semi-Supervised Text Classification Using Partitioned EM.

Proceedings of the 9th International Conference on Database Systems for Advanced Applications (DASFAA) 2004

Gao Cong, Weesun Lee, Haoran Wu, Bing Liu.

 

2003

·        CARPENTER: Finding Closed Patterns in Long Biological Datasets.

Proceedings of the 9th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD) 2003

Feng Pan, Gao Cong, Anthony K. H. Tung, Jiong Yang, Mohammed J. Zaki.

 

2002

·        Speed-up Iterative Frequent Itemset Mining with Constraint Changes

Proceedings of the IEEE International Conference on Data Mining, (ICDM). 2002

Gao Cong, Bing Liu

·        Discovering frequent substructures from hierarchical semi-structured data.

 Proceedings of the Second SIAM International Conference on Data Mining, (SDM). 2002

Gao Cong, Lan Yi, Bing Liu, Ke Wang